Köpvillkor

Allmänt
När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Beställning
Du måste vara över 18 år för att få beställa i webshopen.

Mervärdeskatt och tull
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms. Alla privatpersoner inom EU betalar moms vid utcheckningen, men ingen tull. Privatpersoner utanför EU betalar ingen moms. Eventuell tull, tullavgifter och andra skatter står köparen från icke EU-land för.

Fraktavgifter
Inom Sverige: 39,00 SEK Resten av Europa: 60 SEK
Resten av världen: 80 SEK
Eftersom vår webshop har SEK som standardvaluta, kan ovanstående fraktavgifter för internationell frakt avvika något.

Leveransbetingelser
Vi skickar er beställning med posten. Ordern expedieras normalt inom 1-3 dagar.

Nöjd-kund-garanti
Vi vill bara ha nöjda kunder, därför har du rätt att lämna tillbaka varan inom 30 dagar om du ångrat dig. Varan måste dock vara oanvänd och returfrakten av varan bekostas av dig. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman inklusive den ursprungliga frakten att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen. Detta förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta oss så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Vi tar emot felanmälan och sänder dig en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick den mottogs, åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri, rätt vara.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. När det gäller bilderna i vår webbutik, kan det hända att färgåtergivningen inte är exakt.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.